Obchodní podmínky

PŘEHLED
Tento web provozuje Furnituro design s.r.o. Po celém webu se pojmy "my", "nás" a "naše" odkazují na Furnituro. Furnituro nabízí tuto webovou stránku, včetně veškerých informací, nástrojů a služeb dostupných na této stránce pro vás, uživatele, pod podmínkou vašeho přijetí všech zde uvedených podmínek, podmínek, zásad a oznámení.

Tím, že navštívíte naše stránky a/nebo si něco od nás koupíte, zapojujete se do naší "Služby" a souhlasíte s následujícími podmínkami a ujednáními ("Podmínky služby", "Podmínky"), včetně těch dodatečných podmínek a ujednání a politiky odkazovaných zde nebo dostupných prostřednictvím hyperlinky. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele stránky, včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci a/nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem k našim stránkám nebo používáním našeho webu si pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Pokud nesouhlasíte s všemi podmínkami tohoto ujednání, pak nemáte přístup na naši webovou stránku a nesmíte využívat žádných služeb. Pokud jsou tyto Podmínky služby považovány za nabídku, platí přijetí výslovně těchto Podmínek služby.

Jakékoliv nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do stávajícího obchodu, jsou také předmětem Podmínek služby. Nejaktuálnější verzi Podmínek služby můžete kdykoli zkontrolovat na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby publikováním aktualizací a/nebo změn na našem webu. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku na změny. Pokračující používání nebo přístup k webu po publikování jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

ČÁST 1 - PODMÍNKY PRO ONLINE OBCHOD
Svým souhlasem s těmito Podmínkami služby potvrzujete, že jste alespoň věkově způsobilí v souladu se zákony vašeho státu nebo provincie trvalého bydliště, nebo že jste dosáhli věku způsobilosti v souladu se zákony vašeho státu nebo provincie trvalého bydliště a dali jste nám souhlas k tomu, aby vaši nezletilí závislí mohli používat tuto stránku. Naše výrobky nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům a při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale neomezeně, autorských práv). Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry nebo jakýkoli kód s destruktivním charakterem. Porušení jakéhokoli z těchto Podmínek povede k okamžitému ukončení vašich služeb.

Náš obchod je hostován společností Shopify Inc. Tato společnost nám poskytuje online e-commerce platformu, která nám umožňuje prodávat naše výrobky a služby vám.

ČÁST 2 - OBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytnutí služby komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli. Rozumíte tomu, že váš obsah (s výjimkou informací o kreditní kartě) může být přenesen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) úpravy pro splnění technických požadavků na připojení sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy přenášeny zašifrovaně při přenosu přes sítě. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, použití služby nebo přístupu k službě ani jakýkoli kontakt na webu, skrze který je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu ze strany nás. Nadpisy použité v této dohodě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto Podmínky.

ČÁST 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ
Nejsme zodpovědní, pokud informace zveřejněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro všeobecné informace a nesmí být použit jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoliv spoléhání na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko. Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši referenci. Vyhrazujeme si právo upravit obsah tohoto webu kdykoli, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.

 
ČÁST 4 - ÚPRAVY SLUŽEB A CEN
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo zrušit službu (nebo její část nebo obsah). Neodpovídáme vám ani třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení služby.
 
ČÁST 5 - CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží.

  • Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 dnů.

   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/wp-content/uploads/2023/06/shoptet-pay-vop-23-06-2023.pdf. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dnů.

   3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

   4. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu.

  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete.

   V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.


   ČÁST 6 - DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

   Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 30 dní (pokud je skladem na externím skladu) způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
   1. Osobní odběr na Naší provozovně;
   2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Česká pošta (pouze menší zásilky);
   3. Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DPD, WEDO, TOPTRANS,;

  • Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.

  • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

  • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

  • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 1500Kč. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

  • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

  • Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

  • V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
   1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

 

ČÁST 7 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY
(pokud jsou použity) Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze podle naší politiky vrácení peněz. Snažili jsme se zobrazit barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě, co nejpřesněji. Nemůžeme však zaručit, že zobrazení jakékoliv barvy na vašem počítačovém monitoru bude přesné. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatňovat případ od případu. Vyhražujeme si právo omezit množství jakéhokoli produktu nebo služby, kterou nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen mohou být kdykoli bez upozornění změněny, výhradně naším uvážením. Vyhražujeme si právo kdykoli zrušit jakýkoli produkt. Jakákoliv nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na této stránce je neplatná tam, kde je zakázána. Neposkytujeme žádnou záruku ohledně kvality jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, ani toho, že jakékoliv chyby v službě budou opraveny.

ČÁST 8 - Odstoupení od smlouvy

 • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

 • V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

 • Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

 • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

 • Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

 • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

 • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

 • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

 • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 1 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 
ČÁST 9 - SPRÁVNOST FAKTUROVÁNÍ A ÚČTU Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás provedete. Můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupeného zboží na osobu, domácnost nebo objednávku podle našeho uvážení. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky provedené stejným účtem zákazníka, stejnou platební kartou a/nebo objednávky s použitím stejné fakturační a/nebo dodací adresy. Pokud provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, pokusíme se vás o této skutečnosti informovat kontaktováním vaší e-mailové adresy a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého při provedení objednávky. Vyhradíme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se nám v našem uvážení zdají být od dealerů, obchodníků nebo distributorů.

Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že včas aktualizujete svůj účet a další informace, včetně e-mailové adresy a čísel platebních karet a dat expirace, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Pro více informací si přečtěte naši politiku vrácení peněz: https://furnituro.cz/policies/refund-policyČÁST 9 - VOLITELNÉ NÁSTROJE Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu ani vstup.

Uznáváte a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "takovými, jaké jsou" a "takové, jaké jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, závazků nebo podmínek a bez jakékoli podpory. Nemáme žádnou odpovědnost za použití volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoliv vaše používání volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím stránky je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste se seznámČÁST 10 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Některý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran. Odkazy třetích stran na této stránce Vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi spjaty. Nejsme odpovědni za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani zodpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Nejsme zodpovědní za škodu nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoliv transakce pečlivě přezkoumejte politiky a postupy třetí strany a ujistěte se, že je chápete. Stížnosti, nároky, obavy nebo otázky ohledně produktů třetích stran by měly být předány příslušné třetí straně.

ČÁST 11 - KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘEDLOŽENÍ
Pokud nám na žádost pošlete určité konkrétní příspěvky (např. soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti odešlete kreativní nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jiným způsobem (společně označovány jako „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení editovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat ve kterémkoli médiu jakékoliv komentáře, které nám poskytnete. Nejsme a nebudeme mít povinnost (1) zachovávat všechny komentáře v důvěrnosti; (2) platit odškodné za jakékoliv komentáře; nebo (3) odpovídat na jakékoliv komentáře. Můžeme, ale nemusíme monitorovat,ČÁST 12 - OSOBNÍ INFORMACE
Vaše poskytnutí osobních informací prostřednictvím obchodu je řízeno naší zásadou ochrany osobních údajů.ČÁST 13 - CHYBY, NESPRÁVNOSTI A VYNECHÁNÍ
Občas se může vyskytnout informace na našem webu nebo v službě, která obsahuje tiskové chyby, nepřesnosti nebo výpisy, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, přepravních poplatků za produkty, tranzitních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoliv chyby, nepřesnosti nebo výpisy a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoliv informace v službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné kdykoliv bez předchozího upozornění (včetně po vašem odeslání objednávky). Není naší povinností aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace v službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Datum specifikované aktualizace nebo obnovení, které se objeví v službě nebo na jakékoli související webové stránce, by nemělo být bráno jako znamení, že všechny informace v službě nebo na jakékoli související webové stránce byly modifikovány nebo aktualizovány.ČÁST 14 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ
Kromě jiných omezení uvedených v Podmínkách služby je zakázáno používání webu nebo jeho obsahu: (a) pro jakýkoliv nezákonný účel; (b) pro získání účasti ostatních na jakýchkoliv nezákonných aktech; (c) pro porušení jakýchkoliv mezinárodních, federálních, provinciálních nebo státních předpisů, pravidel, zákonů nebo místních předpisů; (d) pro porušení našich práv duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví jiných; (e) pro obtěžování,

ČÁST 15 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nemůžeme zaručit, reprezentovat nebo poskytovat záruku, že váš používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné. Neposkytujeme záruku, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé. Smlouváte si, že od času k času můžeme službu odstranit na neurčitou dobu nebo ji kdykoli zrušit bez oznámení vám. Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnost používat službu je pouze na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám poskytujeme prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou výslovného prohlášení od nás) poskytovány "jak jsou" a "jak jsou k dispozici" pro vaše použití bez jakéhokoli záručního prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, buď výslovně nebo implicitně, včetně všech implicitních záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, způsobilosti pro určitý účel, trvanlivosti, názvu a nezasahování. V žádném případě nebude Housenituro, naši ředitelé, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, poskytovatelé služeb ani licenční subjekty zodpovědní za žádná zranění, ztráty, nároky nebo jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, trestné, speciální nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale neomezeně na ztrátu zisku, ztrátu tržeb, úspor, ztrátu dat, náklady na náhradu nebo jakékoliv podobné škody, ať již vyplývající z smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání služby nebo jakéhokoli produktu, který byl pořízen prostřednictvím služby, nebo jakéhokoli jiného nároku souvisejícího s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale neomezeně na jakékoliv chyby nebo opomenutí v jakémkoliv obsahu nebo jakoukoliv ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklého v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu), který byl zveřejněn, přenesen nebo jinak zpřístupněn prostřednictvím služby, i když jsme byli upozorněni na možnost takových škod. V některých státech nebo oblastech není povoleno vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo oblastech bude naše odpovědnost omezena na maximální míru povolenou zákonem.ČÁST 16 - OCHRANA PROTI ŠKODÁM TŘETÍCH STRAN
Souhlasíte s tím, že nás budete chránit, obhajovat a zprostit odpovědnosti vůči Housenituro a našim mateřským společnostem, dceřiným společnostem, přidruženým společnostem, partnerům, ředitelům, zaměstnancům, agentům, dodavatelům služeb, subdodavatelům, dodavatelům, stážistům a zaměstnancům od jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně rozumných poplatků advokáta, kterého podá třetí strana v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, na které odkazují, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ČÁST 17 - ROZDĚLITELNOST
V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek služby bude určeno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, bude takové ustanovení stále vynutitelné v nejvyšší možné míře, jakou umožňuje příslušný zákon, a nevynutitelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby. Takové určení nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost jakýchkoliv zbývajících ustanovení.


ČÁST 18 - UKONČENÍ
Povinnosti a odpovědnosti stran vzniklé před datem ukončení budou přežívat ukončení této smlouvy pro všechny účely. Tyto Podmínky služby jsou platné, dokud nebudou ukončeny buď vámi, nebo námi. Ty můžeš tyto Podmínky služby ukončit kdykoli oznámením nám, že již nechceš naše služby používat, nebo když přestaneš používat naše stránky. Pokud v našem jediném posouzení selžete, nebo máme podezření, že jste selhali, v plnění jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a budete zodpovědní za všechny částky splatné až do data ukončení; a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ČÁST 19 - CELÁ DOHODA
To, že my neužijeme nebo nevynutíme jakékoliv právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, nebude představovat odstoupení od takového práva nebo ustanovení. Tyto Podmínky služby a jakékoli politiky nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na této stránce nebo které se týkají služby, tvoří celou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, převyšují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať již ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale neomezeně na jakékoli předchozí verze Podmínek služby). Jakékoli nejasnosti v interpretaci těchto Podmínek služby nebudou vykládány proti straně, která je vytvořila.

ČÁST 20 - PLATNÉ PRÁVO
Tyto Podmínky služby a jakékoli samostatné dohody, kterými vám poskytujeme služby, budou řízeny a výklad bude prováděn v souladu s právem České republiky.

ČÁST 21 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
Nejaktuálnější verzi Podmínek služby můžete kdykoli zkontrolovat na této stránce. Vyhrazujeme si právo kdykoli podle vlastního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Vaší povinností je pravidelně kontrolovat naše webové stránky na případné změny. Pokračování vašeho používání nebo přístupu k našim webovým stránkám nebo službám po zveřejnění jakýchkoli změn v těchto Podmínkách služby znamená přijetí těchto změn.

ČÁST 22 - KONTAKTNÍ INFORMACE
Otázky ohledně Podmínek služby nám můžete zaslat na info@furnituro.cz

Naše kontaktní informace jsou uvedeny níže:

Firma: Furnituro design s.r.o.

IČ: 19927096
DIČ: CZ19927096
 
Tel: (+420) 725 277 554